Kvalis 1999-2003

 

 

 

Kvalitetssikring av 
elektronisk pasientjournal i sykehus

Et tverrfaglig forskningsprosjekt i Norges Forskningsråds program
"IKT i helsetjenesten"

Dette er nettstedet for Kvalis-prosjektet som pågikk fra 1999 til 2003. Hovedresultatet ble to doktorgradsavhandlinger:

Vi publiserte en del artikler rundt dette temaet, blant annet i BMJ, Methods of information in Medicine, JAMIA, CSCW, m.m. Se publikasjoner.

På dette nettstedet finnes også en oversikt over elektronisk pasientjournal ved norske sykehus fra 2002, med kart. Se EPJ i Norge.

For den som ønsker å fordype seg i tema rundt EPJ, finnes en rekke innlegg tilgjengelig i Agenda og på nettstedet til Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk 2002 (SUMIT 2002).

Vi takker for oss, og ønsker alle med interesse for helseinformatikk velkommen til å benytte seg av alt dette nettstedet har å tilby.

Med vennlig hilsen

Hallvard Lærum
Gunnar Ellingsen
Gro Underland
Arild Faxvaag
Eric Monteiro
Aksel Hagen Tjora
Stein Samstad
Lars Aabakken

Trondheim, 2.sept 2003

 

NTNU Trondheim, Norway Sist oppdatert 5.11.03
Webmaster Arild Faxvaag

Det Medisinske Fakultet 
Fakultet for Fysikk, informatikk og matematikk
Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse