25.11.99 Jytte Brender MacNair, Klinisk-Biofysiologisk Institutt, Hvidovre Hospital, København.
Biokjemiker, informatiker ("EU-type" Ph.D)
 

Kvalitetssikring generelt

Kvalitet= produkt/(forventninger + behov)

Evaluering er bare en del av kvalitetssikring

Total kvalitetsledelse: QA - QC - QI

QA: strategisk nivå
QC: Prosedyralt nivå
QI: Praktisk nivå

ISO 9000 - kvalitetssikring
 

Om kvalitetssikring av EPJ i sykehus

Arbeidsprosesseen er en organisme, ikke et samlebånd.
Brukeren kan ofte ikke spesifiere funksjonene. Det brukeren gjør er ikke det samme som det han sier at han gjør. Man bør ikke bruke IT-systemer som påskudd for å forandre organisasjoner.
(for stor belastning)

EPJ må vurderes med kognitiv evaluering. Kravspesifikasjonene bør byttes ut med scenario-beskrivelser skrevet i brukerens egne ord. Dessuten må man lage en modell av dagens organisasjon før man kan lage en prosedyral målsetning.

Entrepenørmodell: Flere delleverandører leverer integrerte løsninger. En ansvarlig entrepenør, målsetning definert på funksjonalitetskrav istedenfor kravspesifikasjon. Økonomisk delansvarlighet for sykehuset.

(Gustav skeptisk til om noen leverandører vil påta seg en så økonomisk usikker kontrakt, dvs. med så stor vekt på krav til funksjonalitet og egnethet)
 
 

(Ref: Hallvard Lærum)