SUMIT 2002

Home
Program
Bilder
Evaluering

 


Kvalis NTNU, Trondheim
,
i samarbeid med

 


Institut for Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet
 

 


Carelink, Stockholm

 


KITH, Trondheim

Det 3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk
Trondheim 2.- 4. september 2002

Elektronisk Pasientjournal (EPJ) i sykehus: Organisatoriske og teknologiske utfordringer. Kurs for leger, sykepleiere, kontorpersonell og ledere med interesse for elektronisk pasientjournal

SUMIT er en videreføring av "Universitetskursus i Sundhedsinformatik"/ "Skandinavisk Lederkursus i Sundhedsinformatik", ukesvise kurs for helsearbeidere og administratorer innen helsevesenet som ble holdt i Aalborg august 2000 og 2001 (link til kursprogram 2000, link til kursprogram 2001). Kursene ble arrangert av det faglig meget sterke danske miljøet rundt "Virtuelt Center for Sundhedsinformatik", V-Chi, tilknyttet Aalborg Universitet. Kursene ga et overblikk over fagfeltet rundt bruk av IT innen helsevesenet, og var i utgangspunktet orientert rundt innslag fra Norge, Sverige og Danmark hvor den aktuelle situasjonen i de ulike landene ble presentert. I år var det vår tur til å holde dette kurset.

 

Vel overstått!

Det ble holdt tre innholdsrike, spennende og slitsomme kursdager med dyktige forelesere (15) og engasjerte deltakere (53). Deltakerne var i det store og hele fornøyde, og vi fikk hyggelig omtale i Universitetsavisa.

Presentasjonene er lagt ut på nettet, programmet inneholder i tillegg lenker til hver enkelt presentasjon i uendret form (størrelsen er angitt i antall Mb), komprimert som i zip-format, eller som et program som kan pakke seg ut selv (exe, laget i WinZip).

Vi har lagt ut noen bilder til almen forlystelse. Resultatene fra evalueringen er nå også klare.

med vennlig hilsen

Hallvard Lærum
(kursleder)
epost: hallvard.larum@medisin.ntnu.no