Program

Home
Program
Bilder
Evaluering

 


Kvalis NTNU, Trondheim
,
i samarbeid med

 


Institut for Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet
 

 


Carelink, Stockholm

 


KITH, Trondheim


Mandag 2.september 2002
kl (pauseinnslag powerpoint 1.0 Mb, zip, exe)
09:00 Registrering og kaffe
09:30 Åpning og velkomst
Introduksjon powerpoint (1.0 Mb), zip , exe Hallvard Lærum stipendiat, Det medisinske Fakultet, NTNU Trondheim
10:15 (pause)
10:30 Den aktuelle situasjon i Norge powerpoint (2.2Mb), zip, exe Hallvard Lærum
11:15 (pause)
11:30 Informasjonssikkerhet ved bruk av kliniske IT-systemer powerpoint (0.5 Mb), zip, exe Bjarte Aksnes seniorrådgiver, KITH Trondheim
12:15 lunsj
13:15 Den aktuelle situasjon i Sverige powerpoint (1.5 Mb), zip, exe Mats Larson leder Carelink, Sverige
14:00 Arbeidsgrupper 1
15:30 Oppsummering in plenum Kvalis-gruppen NTNU
16:30 Slutt
19:00 Utflukt til Munkholmen med middag
Tirsdag 3. september 2002
08:30 Evaluering av EPJ - hvorfor og hvordan powerpoint (0.6Mb), zip, exe Eric Monteiro professor, Inst. for Datavitenskap og Informatikk NTNU Trondheim
09:15 (pause)
09:30 Verdens fremste papirløse sykehus? - om Kameda-sykehuset i Japan Adobe Acrobat pdf (2.5 Mb), zip, exe Roald Bergstrøm Seniorrådgiver, KITH Trondheim
10:15 (pause)
10:30 "Big is beautiful": Elektroniske pasientjournalsystemer i store sykehus i
Norge (1980 - 2002) Microsoft word 2000 (0.06 Mb), zip, exe
Gunnar Ellingsen stipendiat, Institutt for Datavitenskap og Informatikk, NTNU Trondheim
11:15 (pause)
11:30 Den aktuelle situasjon i Danmark powerpoint (1.9 Mb), zip, exe Christian Nøhr Amanuensis, Institutt for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet
12:15 lunsj
13:15 Omkamp! Konfliktavdekking ved innføring av ny teknologi powerpoint (0.05Mb), zip, exe Ann Rudinow Sætnan 1.amanuensis, Institutt for Sosiologi og Samfunnsvitenskap, NTNU Trondheim
14:00 (pause)
14:15 Organisasjonsutvkling og gevinstrealisering knyttet til EPJ ved Aust-Agder Sykehus powerpoint (10 Mb), zip, exe Tom Hemming Karlsen leder for OG-prosjektet/assistentlege medisinsk avdeling, Aust-Agder Sykehus
15:00 (pause)
15:15 Arbeidsgrupper 2
16:30 Oppsummering in plenum Kvalis-gruppen NTNU
17:00 slutt
Onsdag 4. september 2002
08:30 Bruk av EPJ ved en kirurgisk avdeling: ulike innføringsprosesser, ulike behov, og ulik praksis powerpoint (0.8 Mb), zip, exe Gro Underland og Aksel Tjora henholdsvis stipendiat og 1.amanuensis, Institutt for Sosiologi og samfunnsvitenskap, NTNU Trondheim
09:15 (pause)
09:30 En bil har liten nytteverdi dersom girspaken er plassert i bagasjerommet - om usability og tilpasning av EPJ-systemer powerpoint (0.08 Mb), zip, exe Arild Faxvaag 1.amanuensis, Det Medisinske Fakultet NTNU Trondheim
10:15 (pause)
10:30 Implementasjon av EPJ i sykehus - bootstrapping, integrasjon og litt standardisering? powerpoint (0.1 Mb), zip, exe Ole Hanseth 1. Amanuensis, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
11:15 (pause)
11:30 Erfaringer fra innføring av DocuLive ved St.Olavs Hospital i Trondheim (tidl. RiT) powerpint (0.3Mb), zip, exe Rolf Holte EPJ områdeleder/IT-avdelingen St.Olavs Hospital, Trondheim
12:15 lunsj
13:15 Den nye norske EPJ-standarden - hva inneholder den, og hvilke følger vil den få? powerpoint (0.2Mb), zip, exe Hroar Piene Seniorforsker SINTEF/KITH Trondheim
14:00 (pause)
14:15 oppsummering, evaluering og avslutning Kvalis-gruppen NTNU
15:00 slutt