Bilder

Home
Program
Bilder
Evaluering

 


Kvalis NTNU, Trondheim
,
i samarbeid med

 


Institut for Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet
 

 


Carelink, Stockholm

 


KITH, Trondheim

 

Her er noen bilder fra SUMIT-kurset. Klikk på bildet for å få frem originalen.
(Jeg har satt på navnene på foreleserne)


Forelesningene


Eric Monteiro

Aksel Hagen Tjora

Roald Bergstrøm

Hroar Piene

Gro Underland


Tom Hemming Karlsen

Ann Rudinow Sætnan


Rolf Holte

Ole Hanseth
 
 

Munkholmen

Christian Nøhr

Gunnar Ellingsen

Mats Larson

Arild Faxvaag