Evaluering

Home
Program
Bilder
Evaluering

 


Kvalis NTNU, Trondheim
,
i samarbeid med

 


Institut for Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet
 

 


Carelink, Stockholm

 


KITH, Trondheim

 

Resultatene fra evalueringsskjemaet fordelte seg som følger:

1. Alt i alt, er du fornøyd med kurset?

Vet ikke Nei Ja
1 (3.6%) 1 (3.6%) 26 (92.9%)

 

2. Hvor stor del av kurset opplevde du som nyttig for deg?

Ingenting eller nesten ingenting Noe Omtrent halvparten Det meste av kurset Alt eller nesten alt
0 (0 %) 1 (3.6%) 4 (14.3%) 19 (67.9%) 4 (14.3%)

 

Seks deltakere var ikke habile til å uttale seg og 19 deltakere leverte ikke skjema. Sistnevnte regner vi med skyldtes at de var så fornøyde med kurset at korreks av arrangementskomiteen ikke var nødvendig :-)