Presentasjon

Opp Presentasjon Program Praktiske opplysninger


3. Skandinaviske Universitetskurs i Medisinsk Informatikk, Trondheim 2.-4. september 2002

 

Elektronisk Pasientjournal (EPJ) i sykehus: Organisatoriske og teknologiske utfordringer

Presentasjon

Hva er SUMIT?

SUMIT er en videreføring av "Universitetskursus i Sundhedsinformatik"/ "Skandinavisk Lederkursus i Sundhedsinformatik", ukesvise kurs for helsearbeidere og administratorer innen helsevesenet som ble holdt i Aalborg august 2000 og 2001 (link til kursprogram 2000, link til kursprogram 2001). Kursene ble arrangert av det faglig meget sterke danske miljøet rundt "Virtuelt Center for Sundhedsinformatik", V-Chi, tilknyttet Aalborg Universitet.

Kursene ga et overblikk over fagfeltet rundt bruk av IT innen helsevesenet, og var i utgangspunktet orientert rundt innslag fra Norge, Sverige og Danmark hvor den aktuelle situasjonen i de ulike landene ble presentert. I år er det vår tur til å holde dette kurset.

Hvem er SUMIT beregnet for?

SUMIT retter seg i første rekke mot leger, sykepleiere og merkantilt personell som opplever nærkontakt med innføring og bruk av elektroniske informasjonssystemer i sitt arbeid, og som ønsker faglig styrking for å møte problemene disse kan medføre.

Følgende tema vil bli belyst:

  • Den aktuelle situasjon i Norge, Sverige og Danmark

  • Organisatoriske utfordringer ved EPJ (Elektronisk pasientjournal)

  • Papir vs. PC

  • Tekniske muligheter

  • Hvorfor EPJ? Forventede effekter

  • Standardisering vs. Improvisering ved bruk av EPJ

  • Evaluering av EPJ - hvorfor og hvordan måle effekten av så store systemer?

  • Sikkerhet og kliniske informasjonssystemer

  • Helsepersonells bruk av EPJ  - hva skjer egentlig?

Vi har utvalgte forelesere fra inn- og utland med erfaring fra den kliniske hverdag. Det vil videre bli arrangert workshops hvor profilerte og betydelige installasjoner av EPJ blir presentert av de som selv har opplevd dem, og problemene diskutert i arbeidsgrupper.

 

Det taes forbehold om endringer i programmet og avlysning ved for få påmeldte