Diskusjonsgruppe 1999-2003

Start
Hva er Kvalis?
Hvem er vi?
Agenda
Diskusjonsgruppe
Undersøkelser
Publikasjoner
Relaterte prosjekter
Lenker
Referanser
EPJ i Norge
SUMIT 2002
Dokumenter
For English Readers

 

Epostlista "IT og helse"

Vi har opprettet en epostliste på Yahoogroups kalt "it-helse". Her er det meningen å diskutere in plenum alle saker som angår de med interesse for elektronisk pasientjournal i sykehus. Her vil vi også legge invitasjoner til alle Kvalis-seminarer, kurs, m.m. Bruk innmeldingsskjemaet under for å melde deg på denne lista, som er åpen for alle

Melde seg på epostlista "it-helse"
Skriv inn e-postadressen din:

Meldinger til epostlista sendes her: it-helse@yahoogroups.com
Arkiv over meldingene i epostlista: www.yahoogroups.com/group/it-helse/
Samtlige epostmeldinger inneholder anvisninger for å evt. melde seg av lista.


Intern epostliste i Kvalis

Epostlista "kvalis-intern" inneholder samtlige medlemmer i Kvalis (stipendiater og veiledere). Vi kan dermed alle nåes, ved å sende en epost til denne adressen : kvalis-intern@yahoogroups.com