Hva er Kvalis? 1999-2003

Start
Hva er Kvalis?
Hvem er vi?
Agenda
Diskusjonsgruppe
Undersøkelser
Publikasjoner
Relaterte prosjekter
Lenker
Referanser
EPJ i Norge
SUMIT 2002
Dokumenter
For English Readers

 


Kvalis er et tverrfaglig forskningsprosjekt rundt temaet "kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal i sykehus" ved NTNU, Trondheim. Stipendiatene er en lege, en IT-ingeniør og en sosiolog, og veilederne kommer fra de respektive fakultet. Vi ønsker å se nærmere på følgende:

  • Gi en oversikt over hvilke EPJ-systemer som finnes ved norske sykehus i dag.
  • Studere hvordan elektroniske pasientjournaler (EPJ) påvirker organisatoriske forhold, aktørenes relasjoner og ansvarsfordelingen i helsevesenet
  • Utvikle og utprøve et metodisk rammeverk for å evaluere EPJ
  • Foreslå retningslinjer for implementasjon og opplæring av personell
  • Studere rollen av EPJ som en aktør i kompliserte organisatoriske nettverk.

Kvalis har til hensikt å tilby en arena for kunnskapsutvikling rundt temaet elektroniske pasientjournaler, hvorav månedlige seminarer og dette nettstedet er to av virkemidlene. 

Se forøvrig prosjektbeskrivelsene:

 

Kvalis prosjektbeskrivelse

Hallvard Lærums prosjektbeskrivelse Gunnar Ellingsens prosjektbeskrivelse Gro Underlands prosjektbeskrivelse