Liste 1999-2003

Start
Opp
Kart
Liste
Om EPJ-systemene

 

Sykehus med EPJ-lisens pr. 1. september 2002

Opplysninger om antall senger er hentet fra Samdata 2001.
* Har fast avtale med regionalt helseforetak.
"% Impl" = anslått prosentandel av effektive sengene i somatiske avdelinger hvor EPJ er implementert minimum for legene eller sykepleierne

Helse Nord RHF

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Helgelandssykehuset HF Rana Sykehus 71 DIPS 100
Helgelandssykehuset HF Vefsn Sykehus 36 DIPS 100
Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen Sykehus 61 DIPS 100
Helse Finnmark HF Hammerfest sykehus 113 DIPS 100
Helse Finnmark HF Kirkenes sykehus 75 DIPS 100
Hålogalandssykehuset HF Harstad Sykehus 128 DIPS 100  
Hålogalandssykehuset HF Narvik Sykehus 71 DIPS 100
Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes Sykehus 90 DIPS 100
Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Bodø 254 DIPS 100
Nordlandssykehuset HF Lofoten Sykehus 52 DIPS 100
UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF 491 DocuLive EPR 100

 

Helse Midt-Norge RHF

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Helse Midt-Norge RHF* Medi 3 5 Annen 100 ProfDoc
Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde Sjukehus 174 DocuLive EPR 46 280802. Innført for legene kirurgisk (80 senger).
Helse Nordmøre og Romsdal HF Sjukehuset i Kristiansund 102 DocuLive EPR 0  
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos 111 DocuLive EPR 0 280802: Psykiatrisk er i gang, somatisk holder på med opplæring akkurat nå.
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger 189 DocuLive EPR 100 280802: DocuLive 4.9. Hele sykehuset, alle behandlere, kontor, men ikke jordmødre eller sykepleiere
Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus 289 DocuLive EPR 0 280802: Kommet i gang med merkantilt
Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 72 DocuLive EPR 0 280802: Kontorsektoren har tatt i bruk. Resten av huset skal ta det i neste par ukene. I løpet av september-oktober skal alle legene ha tatt det i bruk.
Orkdal Sanitetsforenings Sykehus HF Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF 112 DocuLive EPR 0 280802: Innført for sekretærene
St.Olavs Hospital HF St.Olavs Hospital HF 839 DocuLive EPR 100

 

Helse Vest RHF

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Helse Bergen HF Haukeland sykehus 897 DocuLive EPR 100 Har labsvar i DocuLive, men kun på nevro og hud.
Helse Bergen HF Kysthospitalet i Hagavik 43 DocuLive EPR 100  
Helse Bergen HF Voss sjukehus 61 DocuLive EPR 100  
Helse Fonna HF Haugesund sjukehus 230 InfoMedix 100
Helse Fonna HF Odda sjukehus 52 DocuLive EPR 100  
Helse Fonna HF Stord sjukehus 77 DocuLive EPR 100  
Helse Førde HF Førde Sentralsykehus 225 DIPS 100  
Helse Førde HF Lærdal sjukehus 47 DIPS 100
Helse Førde HF Nordfjord sjukehus 52 DIPS 100
Helse Stavanger HF Sentralsjukehuset i Rogaland 657 InfoMedix 100
Helse Vest RHF Diakonissehjemmets Sykehus, Haraldsplass 144 DocuLive EPR 100  
Helse Vest RHF Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 41 InfoMedix 100  
Helse Vest RHF Hospital Betanien 5


 

Helse Sør RHF

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Aust-Agder sykehus HF Aust-Agder sykehus HF 257 DIPS 100
Det Norske Radiumhospital HF Det Norske Radiumhospital HF 330 Ingen 0  
Helse Blefjell HF Rjukan Sykehus 40 InfoMedix 100
Helse Blefjell HF Notodden Sykehus 42 InfoMedix 100
Helse Blefjell HF Kongsberg Sykehus 88 InfoMedix 100
Helse Sør RHF* Betanien Hospital* 58 InfoMedix 100
Lister Sykehus HF Lister Sykehus HF 74 DIPS 100
Rikshospitalet HF Voksentoppen senter for astma og allergi 13 DIPS 100  
Rikshospitalet HF Rikshospitalet HF 526 DocuLive EPR 70 300802: Merk, Leger, spl G2 og G5 skrivetilgang.
Ringerike sykehus HF Ringerike sykehus HF 126 InfoMedix 100
Spesialsykehuset for epilepsi HF Spesialsykehuset for epilepsi HF 77 DIPS 100
Spesialsykehuset for Rehabilitering HF Spesialsykehuset for rehabilitering HF 97 DIPS 100 280802: Stavern tok i bruk DIPS fra høst-01. Kongsgård har brukt DIPS i lengre tid.
Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF 345 InfoMedix 100
Sykehuset i Telemark HF Sykehuset i Telemark HF 332 InfoMedix 100  
Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF 427 Ingen 0 Har PAS fra PIMS.
Vest-Agder Sykehus HF Vest-Agder Sykehus HF 330 DIPS 100

 

Helse Øst RHF

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Aker Universitetssykehus HF Aker Universitetssykehus HF 333 InfoMedix 100
Akershus Universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus HF 420 DocuLive EPR 0 280802: DL 2.1 (gammel utgave) er installert ved tre avdelinger (kir, med, og ort). Legene har tilgang til denne, men den inneholder kun epikrise. Regnes derfor ikke som implementert. Bruker i tillegg Infomedix til labsvar.
Bærum Sykehus HF Bærum Sykehus HF 224 DocuLive EPR 100 T
Helse Øst RHF Diakonhjemmets Sykehus 180 DIPS 100
Helse Øst RHF Lovisenberg Diakonale Sykehus 156 InfoMedix 100
Helse Øst RHF Martina Hansens Hospital 74 InfoMedix 100  
Kongsvinger Sjukehus HF Kongsvinger Sjukehus HF 109 InfoMedix 100  
Oppland Sentralsykehus HF Oppland Sentralsykehus HF 481 InfoMedix 100 280802: Granheim har akkurat innført IMx.
Sentralsjukehuset i Hedmark HF Sentralsjukehuset i Hedmark HF 310 InfoMedix 100
Ski Sykehus HF Ski Sykehus HF 45 DocuLive EPR 100  
Sunnaas Sykehus HF Sunnaas Sykehus HF 118 InfoMedix 100
Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold HF 612 InfoMedix 20 280802: IMx Classic over hele sykehuset. Har Imx lege på dagmedisinsk senter, Sarpsborg, hvor det ikke er senger. Kun poliklinisk senter, men alle legene er innom. (Sarpsborg er en av fem geografiske steder)
Tynset Sjukehus HF Tynset Sjukehus HF 43 InfoMedix 100  
Ullevål universitetssykehus HF Ullevål Universitetssykehus HF 747 DocuLive EPR 100 280802: Alle legene er i gang, ikke alle sykepleierne.

 

Uten tilhørlighet til regionale helseforetak

Helseforetak Sykehus Effektive senger EPJ % impl Info
Ingen Axess Sykehus og spesialistklinikk 11 Annen 100 WinMed
Ingen Feiringklinikken 33 DIPS 100 Brukes av Helse Øst og Helse Sør, men har ikke avtale p.t.
Ingen Glittreklinikken 68 DIPS 100  
Ingen Hjertesenteret i Oslo 18 DIPS 100 Ikke-DRG 2001, men ISF i 02
Ingen Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus 43 InfoMedix 100  
Ingen OmniaSykehuset 12 Annen 100 Kalles også Omni Røde Korsk Klinikk. Bruker ProfDoc.
Ingen Spesialistklinikken Drammen private sykehus 8 Ingen 0  
Ingen Volvat medisinske senter 8 Annen 100 Cinsoft