Relaterte prosjekter 1999-2003

Start
Hva er Kvalis?
Hvem er vi?
Agenda
Diskusjonsgruppe
Undersøkelser
Publikasjoner
Relaterte prosjekter
Lenker
Referanser
EPJ i Norge
SUMIT 2002
Dokumenter
For English Readers

 

 

Dette er en foreløpig liste over prosjekter som ligger oss nærmest, faglig og geografisk. Send gjerne en e-post hvis du savner noe her, til: hallvard.larum@medisin.ntnu.no

 

Kvalitative endringer i journaldokumentasjon ved bruk av elektronisk pasientjournal

Det medisinske fakultet NTNU
Stipendiat: Gustav Mikkelsen, nevrologisk avd. RiT. Veileder: Jan Aasly (prosjektansvarlig)

 

HELP-prosjektet

Full tittel: "Bedre informasjonsarkitektur og anvendbarhet av elektronisk journal i primærhelsetjenesten. Et medisinsk-teknologisk samarbeid"

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinske fakultet NTNU.
Stipendiater: Elisabeth Bayegan. Veiledere: Anders Grimsmo (prosjektansvarlig) og Øystein Nytrø.

 

MOBEL - Mobil Elektronisk Pasientjournal

Treårig forskningsprosjekt finansiert av Næringslivets idefond for NTNU. Har til hensikt å utvikle et pilotsystem for elektronisk pasientjournal som er mobilt, har trådløs kommunikasjon og benytter tale som kommunikasjonsmiddel. Har fire stipendiatstillinger (sosiologi, lingvistikk, taleteknologi, informasjonsstrukturering), hvorav de tre første er besatt.
Stipendiater: Jostein Ven, Line Melby, Vidar Markhus
Veiledere: Torbjørn Nordgård, Ann Rudinow Sætnan, Aksel Hagen Tjora, Torbjørn Svendsen
Prosjektleder: Trond Sand